So Long, My Son

So Long, My Son (2019)

185 min
7.7
Xiaoshuai Wang
Liya Ai, Jiang Du, Zhao-Yan Guo-Zhang, Jingjing Li

Sinopse

The changes in Chinese society from the 1980s to the present day, as experienced by two families.